Mullan alta Arkeologin tarinoita maan povesta jo vuodesta 2009

Mistä aikakausien nimet tulevat? Osa 3: Rautakausi

Esihistorian nuorin ajanjakso on nimeltään rautakausi. Kuten nimikin sanoo, ajanjaksoa määrittää raudan käytön aloittaminen, mikä tapahtui Suomessa noin 500 eaa. Pronssikauden ja rautakauden raja on kuitenkin häilyvä, ja pronssikaudesta ja varhaisesta rautakaudesta puhutaankin yhdessä varhaismetallikautena. Rautaesineiden käyttöönoton lisäksi kulttuuri ei vaikuta muuttuneen dramaattisesti rautakauden ensimmäisinä vuosisatoina.

Kerrataanpa: kivikauden ajanjaksot on nimetty löytöpaikkojen ja keramiikkatyyppien mukaan, ja pronssikaudesta käytetään numeroituja jaksoja, jotka perustuvat Skandinavian pronssiesineisiin. Rautakauden ajanjaksot puolestaan on nimetty Euroopan historian ilmiöiden mukaan. Koko Suomen rautakausi on nimittäin etelämpänä Euroopassa jo kirjallisen kulttuurin aikaa. Jaottelu näyttää tältä:

Esiroomalainen rautakausi 500 eaa.–1 jaa.
Roomalainen rautakausi 1–400 jaa.
Kansainvaellusaika 400 jaa.–600 jaa.
Merovingiaika 600–800 jaa.
Viikinkiaika 800–1050 jaa.
Ristiretkiaika 1050–1200 jaa. (Savossa ja Karjalassa –1300 jaa.)

Suomen varhaisinta rautakautta kutsutaan esiroomalaiseksi – tältä ajalta on vasta hyvin vähän rautaesineitä, mutta niitä osattiin jo valmistaa Suomessakin. Etenkin rannikkoalueella vaikuttaa olleen vahvat yhteydet Baltian alueelle. Tätä seuraa roomalainen rautakausi, jolloin Rooman imperiumi oli laajimmillaan. Jopa periferisestä Suomesta on löytynyt jokunen roomalainen esine, kuuluisimpina ehkä Laitilan lasinen juomasarvi ja viinikauha. Rooman valtakunnan raja kulki kuitenkin Germaniassa nykyisen Saksan alueella, eikä keisarikunnalla ollut suoraa vaikutusta Suomen oloihin.

Kartta kansainvaelluksista ja Rooman valtakunnasta. Wikimedia Commons.

Roomalaisen rautakauden päättää kansainvaellusaika, joka on saanut nimensä eri väestöryhmien suuresta muuttoliikkeestä ympäri Eurooppaa. Tämä aikakausi johti Rooman valtakunnan luhistumiseen 400-luvun lopulla. Samalla germaanikansat vaurastuivat, mikä näkyi myös Suomen alueella. Etenkin Pohjanmaa kukoisti, ja sinne virtasi myös germaanisia loistoesineitä. Samalla maanviljelys alkoi vallata alaa perinteisiltä pyyntielinkeinoilta.

Rooman hajoamisen jälkeinen aika lasketaan Euroopassa yleisesti keskiaikaan ja historialliseen aikaan, mutta Pohjoismaissa vielä rautakauteen ja esihistoriaan. 500-luvulla kristinusko levisi Euroopassa räjähdysmäisesti, ja Rooman raunioille syntyi uusia valtakuntia. Huomattavin oli frankkivaltakunta nykyisen Ranskan ja Saksan alueella. Frankkeja hallitsi 400-luvulta 700-luvulle Merovingien kuningassuku. Näiden kruunupäiden kunniaksi Suomenkin keskistä rautakautta (600–800 jaa.) nimitetään merovingiajaksi – vaikka frankkihallitsijoilla ei voi väittää olleen Suomen alueella sen enempää vaikutusta kuin Rooman keisareilla. Frankit kuitenkin vaikuttivat koko Euroopan kulttuuriin, mikä näkyy Suomessakin käytetyissä esinemuodoissa. Aiemmin ajanjaksoa on kutsuttu myös nuoremmaksi kansainvaellusajaksi.

Myöhäiskeskiaikainen kuva esittää merovingi-
kuningas Clothar II:sta. Wikimedia Commons.

Merovingien hallituskausi jatkui 700-luvulle. Saman vuosisadan lopulla Skandinaviassa kyllästyttiin ryöstelemään vain naapureita, ja viikingit aloittivat Amerikkaan ja Mustalle merelle yltäneet purjehduksensa. Noin vuosia 800–1050 kutsutaan Suomen rautakauden osalta viikinkiajaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi asunut viikinkejä, kuten toimittajat tuntuvat usein uskovan. Suomen alueen asukkaat olivat yhtä vähän viikinkejä kuin roomalaisia tai merovingeja. Kontakteja skandinaaveihin oli kuitenkin paljon: viikinkien idäntie kulki Suomen saariston läpi, ja saagat mainitsevat Suomeen tehtyjä ryöstöretkiä. Myös Suomen alueelta löytyneet hopea-aarteet ja skandinaaviset esinetyypit kertovat kontakteista, ja suomalaisia on hyvin voinut olla mukana ryöstöretkillä.

Viikinkiajan suomalaiset olivat yhtä vähän viikinkejä kuin nämä
tyypit. Wikimedia Commons.

Viikinkiaika ei  ole itsestäänselvä nimivalinta. Viikingit liitettiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alun Suomessa vahvasti ruotsinkielen erityisasemaa ajaneisiin svekomaaneihin, ja fennomaaniset historioitsijat suosivat muita nimiä, kuten pakana-aikaa ja esikristillistä aikaa. Viikinkiaika oli kuitenkin yleisin termi, ja sen käyttö oli toisen maailmansodan jälkeen täysin vakiintunutta pohjoismaisen esikuvan mukaan.

Vuosien 1209–1229 albigenssiristiretki keskiaikaisessa käsikirjoituksessa.
Wikimedia Commons.

Suomen esihistorian viimeistä ajanjaksoa (1050–1200/1300 jaa.) kutsutaan ristiretkiajaksi. Nimi viittaa toisaalta samaan aikaan Pyhälle maalle tehtyihin ristiretkiin ja toisaalta ruotsalaisten ja tanskalaisten Suomen alueelle tekemiin ristiretkiin.

Lukemistoa:

  • Sami Raninen & Anna Wessman 2015: Rautakausi. Teoksessa Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus: s. 213–365.
  • Visa Immonen 2008: Arkeologisen tutkimuksen historia Suomessa. Teoksessa Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus: s. 97–108.
  • Sirpa Aalto 2014: Viking Age in Finland? Naming a Period as a Historiographical Problem. Teoksessa Fibula, Fabula, Fact.  The Viking Age in Finland. Suomalaisen kirjallisuuden seura: s. 139–154.
  • Kansallismuseo: Rautakausi
Osa 1: Kivikausi
Osa 2: Pronssikausi

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Tässä olisi taas kysymyksiä, mutta et taida näihinkään vastata kuten et aiempiinkaan ole vastannut. Miksi?

Pohjanmaalla Lauhanmaan kivijada , jossa kankaan loivat rinteet kohoavat noin 10 metrin korkeuteen, lainehtien 210 metrin korkeuteen. . Nähdäänkö tuolla jälkiä muinaisesta jäämerestä Yoldian meren aallokkoa. Meri lie aikanaan ulottunut Lauhamaalle saakka. Kivettömällä kankaalla on mäntymetsää ja siellä yllättäen kohtaa kivijadan. Halkaisee metsän luoteesta kaakkoon. Pari metriä pitkänä ja 50 syltä leveänä. Keskeltä syltä korkeana. Kivet myllynkiven kokoisia. Kahden miehen nostamaan vaatineita. Ne ovat kuin vanhoja marmorimuureja. Lauhanmaalla Pitalijärvi pitalikaloineen.

http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/925875?term=Eteläpohjanmaan#?page=106

Mitä tiedetään maaperässä olevien erikoisista rakenteista? Voisivatko ne liittyä pakanuuden aikaan ja viikinkeihin? Mitä nämä maamerkit ovat paljastaneet? Mystisiä kivirakennelmia löytyy laajalti Suomesta, eniten ehkä rannikoilta ja vesien ääreltä.

Muinaismuistolain (295/1963) 2 §:ssä on luettelo kiinteistä muinaisjäännöksistä, mutta laissa ei anneta niille ikärajaa. Laissa käytetään sanamuotoja ”muinaisilta ajoilta peräisin oleva”, ”muinainen”, ”ihmisten muinoin tekemä” ja ”muinaisaikainen”.

Muinaisjäännösten kirjo on kuitenkin monimuotoinen. Tällaiset jäänteet jatulintarhoiksi ja jätiroukkioiksi kutsutut kiinnostavat. Näihin poikkeaviin rakennelmiin tuntuu liittyvän mystiikkaa. Samuli Paulaharju aikanaan kirjoitti jatulintarhoista nimellä Junffuritanssi. Muotonsa perusteella ne saivat kansan suussa myös nimen ” Laiskan Jaakon kaupunki”.

Jatulintarha on suomalaiseen kansanperinteeseen pohjaava nimitys eri puolilla Eurooppaa esiintyvälle kivistä kootulle labyrinttikuviolle eli kiertokäytäville.

Useilla paikoilla näitä on ollut, mutta liekö jäljellä enää. Niitä oli Lapväärtin ja Karijoen rajoilla Pyhävuorella, Närpiön puolelta Teuvan Perälänkylässä,

J.R. Aspelin on niistä kirjoittanut Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjaan.

Pohjois-Ruotsin rauniohautoja tutkittaessa on samankaltaisuuksia löydetty kuin Suomen vastaavista. Rauniohaudat kummallakin puolella Pohjanlahtea olisivat näin samanlaisen sivistyksen ja kulttuurin jälkiä. Raunioiden pohjoisin raja Oulun läänissä Salon pitäjässä. Ruotsissa vastaava Åbyn eteläpuolella Skellefteon pitäjässä. Itäisin raja Päijänne.

Suomessa röykkiöt olivat suurempia ja paremmin säilyneitä kuin Ruotsissa.

Se kansa, joka teki röykkiöt ei tullut Venäjän kautta.

Miten näitä ajoitetaan ?

Käyttäjän mullanaltablogi kuva
Ilari Aalto

Hei Irja,

kiitos kommentistasi, ja pahoittelut jos olen aiemmin jättänyt vastaamatta!

Tässä on nyt aika monta kysymystä samassa. Aloitetaan Kivijadasta. Lauhanvuoren Kivijata on erittäin vaikuttava muinainen rantakivikko, ei ihmiskäsien työtä. Samanlaisia syntyy edelleen Suomen saaristossa, missä virtaava vesi ja aallokko kuljettaa mukanaan pienemmän maa-aineksen syvemmälle, jolloin suuremmat irtokivet jäävät paljaana matalille alueille. Jää voi myös aiheuttaa näyttäviä rantavalleja, jotka voivat erehdyttävästi näyttää kivimuureilta.

Suomessa on kyllä monia mystisiä kivirakennelmia, joista monet ovat kuitenkin luonnonmuovaamia. Sitten on myös oikeasti ihmisten rakentamia muurikiveyksiä, kiviaitoja, kalmistokiveyksiä, viljely- ja kaskiröykkiöitä, hautaröykkiöitä, kiukaanpohjia ja varmasti sellaisiakin kivirakennelmia, joita ei ole vielä tutkittu tai tunnistettu.

Jatulintarhat ovat kiinnostavia muinaisjäännöksiä, joita on hyvin vaikea ajoittaa. Muinaisjäännösrekisterissä niitä näyttäisi olevan 79 kappaletta, eli kyllä niitä on vielä jäljellä.

Tarkoittanet röykkiöillä ennen kaikkea ns. lapinraunioita. Niitä on toistaiseksi ajoitettu verraten vähän, mutta ajoitusten perusteella niitä on rakennettu neoliittiselta kivikaudelta nuoremmalle rautakaudelle. Röykkiöitä ajoitetaan niistä tehtyjen löytöjen ja luonnontieteellisten menetelmien avulla. Esimerkiksi röykkiöstä löytyneistä palaneista luista saatu radiohiiliajoitus on melko vahva todista itse röykkiön iästä. Lapinhautoihin on kuitenkin useimmiten tehty ruumishautauksia, jolloin vainajasta ei yleensä ole mitään jäljellä, korkeintaan tummaa maa-ainesta.

Tämän blogin suosituimmat